Giới thiệu

 
 

Li gii thiu Li đu tiên Du Lch Vietwonders xin gi ti toàn th Quý khách hàng li chúc sc khe và li chào trân trng nht.
Kính th
ưa Quý khách.
Vietwonders : Là m
t doanh nghip tr do sáng lp viên có nhiu kinh nghim và hot đng lâu năm trong ngành du lch ni đa - quc tế và được th hưởng được nhiu b phn nhân viên gii và đy nhit huyết có tinh thn sáng to và có trách nhim cao. Chúng tôi làm tt c nhng gì có th đ to ra nhng khonh khc kỳ diu trong cuc sng đó chính là điu mà tt c chúng ta đu mong mun và có th thc hin mt cách hoàn ho các lĩnh vc đang hot đng nhm mang li s hài lòng cao cho Quý khách.
LĨNH VC HOT ĐNG:
-T chc du lch ni đa(Tourists & Companies )
-Tour du lch khách đoàn vi chương trình và giá c hp dn;
-Tour du lch tun trăng mt cho các cp uyên ương;
-Tour du lch hi ngh, hi tho, du lch ngh dưỡng, du lch tiết kim;
-T chc hi ngh & S kin (Organize conference & Events)
-Dch v t chc s kin chuyên nghip: gii thiu sn phm mi, l khai trương;
-T chc hi tho chuyên đ, các bui tp hun, dã ngoi, đào to nhân viên.
-Dch v PR (quan h công chúng) chuyên nghip
-Lp chiến lược và thc hin chiến dch Marketing.
-Thiết kế và thc hin chiến dch qung cáo..
-T chc các chương trình ca nhc , văn ngh , hp báo, hi tho, hi ngh khách hàng
-T chc l khánh thành, khai trương, đng th;
-Cung cp và đào to : Người Mu, Vũ Công, PG, MC...
-Dch v ( Service )
-Cho thuê xe ngn hn, dài hn, ký hp đng theo ngày, tháng, năm;
-Cho thuê xe ô tô du lch ( Tàu , Cano ) t 4 – 45 ch;
ưa đón vn chuyn khách tham quan du lch, l hi, ngh mát, dã ngoi;
t phòng khách sn, nhà hàng, mua vé máy bay, xe la, vé tham quan,
-Cho thuê nhà ngh, khách sn cho cán b nhân viên đi công tác ti Nha Trang
NGUYÊN TC LÀM VIC
* Tính đc đáo
* T vn và dch v khách hàng hiu qu
* Kiên nhn và thuyết phc
* Làm vic có h thng và đng đi

NHNG CAM KT CA VIETWONDERS
* Đưa ra nhng ý tưởng mi l và sáng to cho mi chiến dch tiếp th ca khách hàng.
* Luôn đem đến cho khách hàng cht lượng tư vn và dch v cao nht bng kinh nghim và kiến thc chuyên nghip trong lĩnh vc tiếp th.
* Bo mt mi thông tin ca khách hàng theo cách thc chuyên nghip.DU LỊCH VIETWONDERS
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
1 /149 Lê Duẩn- HOÀN KIẾM - HÀ NỘI
Sky : vietwonders
yahoo: vietwonders
WEB :VIETWONDERS.COM
HOTLINE : 0989524146

68 Thợ Nhuộm